עיריית בני ברק

אינני יודע אם לקרא לזה הרצאה, מופע או שיעור